Yoshikatsu Tamekane

Listing 3 Works   |   Viewing 1 - 3
Yoshikatsu  Tamekane Marie_s Song (Tulip)
Marie's Song, 2002
Woodblock Print
9.75 x 13 in
$ 275
Yoshikatsu  Tamekane In the Beginning
In the Beginning, 2002
Woodblock Print
40 x 28 in
SOLD
Yoshikatsu  Tamekane WInter Dream VII-B
WInter Dream VII-B, 2005
Woodblock Print
13 x 9.5 in
SOLD

3, 6, 12, 24, 48, 120, Works per page

formatting