Koji Ikuta

Listing 32 Works   |   Viewing 1 - 24
  NEXT >
Koji Ikuta Snuggling in the Wind
Snuggling in the Wind, 2004
Mezzotint
12.5 x 16.75 x 0 in
$ 550
Koji Ikuta Camelia Basket
Camelia Basket, 2005
Mezzotint
13.5 x 9.75 x 0 in
$ 350
Koji Ikuta Fisherman Owl
Fluffy Owl Looks Out, 2003
Mezzotint
18.5 x 13.5 x 0 in
$ 575
Koji Ikuta In the Leaves
In the Leaves, 2006
Mezzotint
10.75 x 14.25 x 0 in
$ 315
Koji Ikuta Mellon Blossoms in Moonlight
Mellon Blossoms in Moonlight, 2006
Mezzotint
14.25 x 10.5 x 0 in
$ 425
Koji Ikuta Owl with Waterfall
Owl with Waterfall, 2002
Mezzotint
25.25 x 14.25 x 0 in
$ 575
Koji Ikuta Poppy
Poppy, 1995
Mezzotint
18.25 x 10.25 x 0 in
$ 425
Koji Ikuta Violets
Violets, 2004
Mezzotint
9.25 x 9.25 x 0 in
$ 275
Koji Ikuta Wind
Wind, 1999
Mezzotint
18.5 x 29.25 x 0 in
$ 975
Koji Ikuta Wind (2)
Wind (2), 2006
Mezzotint
20.75 x 30 x 0 in
$ 975
Koji Ikuta Bird on Branch
Bean Flowers, 2001
Mezzotint
13 x 13 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Bird on Branch
Bird on Branch, 2004
Mezzotint
18.5 x 9.25 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Bird with Camellia
Bird with Camellia, 2001
Mezzotint
9.75 x 13.75 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Evening Cherries
Evening Cherries, 2006
Mezzotint
9 x 12.75 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Fisherman Owl
Fisherman Owl, 2003
Mezzotint
15.75 x 13.5 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Fresh Memory
Fresh Memory, 2005
Mezzotint
12.75 x 9 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Innocence
Innocence, 2006
Mezzotint
6.5 x 7.25 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Innocent Love
Innocent Love, 2004
Woodblock Print
6.25 x 7.5 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Mellon Blossoms in Moonlight
Lavender Flower Basket, 2006
Mezzotint
18 x 10.5 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Mellon Vine
Mellon Vine, 2005
Mezzotint
10.5 x 18.25 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Mirror
Mirror, 2004
Mezzotint
12.25 x 9 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Moon Viewing
Moon Viewing, 2006
Mezzotint
10.5 x 18.5 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Night has Begun
Night has Begun, 2004
Mezzotint
14.5 x 18.5 x 0 in
SOLD
Koji Ikuta Owl and Moon
Orchids, 2006
Mezzotint
0 x 18.25 x 0 in
SOLD
 NEXT >
3, 6, 12, 24, 48, 120, Works per page

formatting