Taiso Yoshitoshi

Listing 13 Works   |   Viewing 1 - 3
  NEXT >
Taiso  Yoshitoshi Kiyohine changing into a serpent at Hidaka River
Kiyohine changing into a serpent at Hidaka River, 1890
Woodblock Print
14.5 x 10 in
$ 1,800
Taiso  Yoshitoshi Chikubushima Moon
Chikubushima Moon, 1886
Woodblock Print
14.5 x 9.5 in
$ 700
Taiso  Yoshitoshi Itsukushima Moon
Katada Bay Moon, 1888
Woodblock Print
13.75 x 9.5 in
$ 650
 NEXT >
3, 6, 12, 24, 48, 120, Works per page

formatting